Kolejne spotkania Grupy

…. 1, 8 i 29-ty czerwca 2019, godz. 9.30. Anna Rozenau