Kolejne spotkania Grupy…

…będą miały na celu przygotowanie wystawy w MBP w Sosnowcu i odbędą się 29 lipca o godz. 17.00 oraz 31 sierpnia br. o 9.30. Anna Rozenau