Kolejne spotkania Grupy…

…odbędą się 5, 7 i 21 grudnia br. o godz. 9.30 w klubowej pracowni. Celem spotkania 7 grudnia będzie porządkowanie pracowni. Anna Rozenau