Duda Jan

Chmera Barbara

Wystawa podsumowująca 2018

Za nami wernisaż wystawy podsumowującej działania naszej Grupy w roku 2018. Zapraszamy do oglądania ekspozycji w holu ECK im.Jana Kiepury przy ul.Będzińskiej 65 oraz galerii Muza  przy ul.Warszawskiej 2 w Sosnowcu. Jeśli zdjęcia są niewidoczne, kliknij na tytuł.

fot. Izabella Lorenc, Zbigniew Zdzienicki

Plener w Bieszczadach 2018

W dniach 15 – 22 lipca 2018 Grupa przebywała na tradycyjnym wakacyjnym plenerze, tym razem w bieszczadzkiej Wetlinie. Wspólnie spędzony czas wypełniło rysowanie i malowanie, inspirowane widokami gór pokrytych bujnym lasem i łąk zdobionych kwiatami. Wieczorami, pod okiem opiekuna artysty plastyka Czesława Gałużnego, odbywał się przegląd naszych rysunków i szkiców. Jak wszystkie plenery Grupy, także i ten zaowocował powstaniem wielu nowych obrazów oraz pogłębieniem przyjaźni wśród uczestników wakacyjnej artystycznej eskapady.

Tekst: Zbigniew Zdzienicki. Fotografie: autor tekstu i Uczestnicy pleneru.

Wernisaż wystawy malarstwa Elżbiety Pijewskiej

W sosnowieckiej Galerii Muza odbywają się systematycznie indywidualne wystawy malarstwa członków Grupy Relacje. I tak, dnia 6-go lipca 2018 odbyło się otwarcie wystawy prac naszej koleżanki Elżbiety Pijewskiej, zatytułowanej „Malarskie ekspresje”. Tradycyjnie rozpoczął je Dyrektor Energetycznego Centrum Kultury Michał Góral, a komentarz charakteryzujący twórczość autorki wygłosił artystyczny opiekun Relacji art. plastyk Czesław Gałużny.
Wydarzenie zgromadziło liczne grono znajomych, przyjaciół i członków rodziny Elżbiety, które nie tylko mogło bliżej poznać jej twórczość, ale także przeżyć wspólnie miłe chwile.

Tekst: Zbigniew Zdzienicki

„Śladami wolności …”

W dniach 3.03-20.06.2018 Grupa nasza realizowała projekt pod nazwą „Śladami wolności w wizji plastycznej Grupy Relacje”, finansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
Partnerami projektu były: Fundacja im.Jana Kiepury oraz Miejski Klub im. Jana Kiepury, jako że członkowie tej Grupy tworza sekcję tego Klubu.
Na realizację projektu złożyły się następujące działania:
– wykład historyka, prof. dr hab.Uniwersytetu Śląskiego Dariusza Nawrota pt.”Zagłębiowskie drogi do wolności „,
– wycieczka szlakiem miejsc upamiętniających walki wyzwoleńcze w Zagłębiu,
– cykl tematycznych zajęć z Grupą Relacje, inspirowanych w/w wykładem i wycieczką, a prowadzonych przez art. plastyka Czesława Gałużnego,
– wystawa prac plastycznych, powstałych w trakcie realizacji projektu, w gmachu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, otwarta w dniu 20 czerwca i trwająca do 15 września 2018 r.
Projektem tym Grupa Plastyczna Relacje wpisała się w miejskie obchody 100-Lecia Odzyskania Niepodległości. Dowodem uznania za podjęcie tematu i jego efektowną realizację była obecność na wernisażu wystawy przedstawicieli władz miasta z prezydentem Arkadiuszem Chęcińskim oraz Rady Seniorów Miasta Sosnowca.
Moderatorem projektu była Anna Rozenau, a Komisarzem wystawy Czesław Gałużny – opiekun artystyczny Grupy Relacje.

Tekst: Anna Rozenau, Zbigniew Zdzienicki
Zdjęcia: Zbigniew Zdzienicki

Wernisaż wystawy malarstwa Teresy Stawińskiej-Nalepy

W dniu 8 czerwca 2018 w sosnowieckiej Galerii MUZA odbył się wernisaż wystawy obrazów naszej kleżanki z Grupy Relacje Teresy Stawińskiej-Nalepy, zatytułowanej „Nastroje”. Ściany Galerii wypełniły ciepłe pejzaże i kwiaty nawiązujące do malarstwa impresjonistycznego. Na sali znaleźli się liczni goście – rodzina, przyjaciele i członkowie Grupy. Autorce złożyli gratulacje – sosnowiecki Radny Jan Bosak, Dyrektor Miejskiego Klubu im.Jana Kiepury Michał Góral, który otworzył ekspozycję oraz Czesław Gałużny artystyczny opiekun Relacji.
Artysta plastyk Czesław Gałużny, komentując wystawę, tak mówił o budowaniu nastroju w obrazie: „… możemy odnieść się do tego, co najcudowniejsze w człowieku, czyli do własnego uśmiechu, do świata, do łez, które w niektórych obrazach wyczuwamy. Do piękna nostalgii nad światem, który gdzieś ucieka, mija, przechodzi w obszar nieistnienia.”
Pomysłodawcą wystawy i jej współorganizatorką była Anna Rozenau.

Redakcja tekstu: Zbigniew Zdzienicki. Fotografie: Michał Kusiak

Otwarcie wystawy malarstwa Teresy Sajdak – Lorenc

W dniu 8 kwietnia 2018 roku w sosnowieckiej Galerii Muza odbył się wernisaż wystawy malarstwa Teresy Sajdak-Lorenc pt. „W towarzystwie błękitu”. Wystawę otworzyła w imieniu Dyrektora Miejskiego Klub im. Jana Kiepury Karolina Sobczak. W licznym gronie gości znaleźli się przyjaciele autorki i członkowie Grupy Plastycznej Relacje, do której należy Teresa. Wernisaż wzbogacili muzycznie Alicja Kulik śpiewem, a Jerzy Kołodziej grą na pianinie.
Opiekun artystyczny Grupy Czesław Gałużny, tak wypowiedział się o prezentowanej twórczości Teresy. Możemy tu „… zobaczyć światy, których istnienia nie byliśmy świadomi. Bo każdy artysta ma swoją moc, swoją siłę i właśnie doświadczamy tego, że autorka z pełną świadomością pokazuje nam, że kawałek dwuwymiarowego płótna jest oknem w duszę. ”

Tekst i fotografie: Zbigniew Zdzienicki

„Przystanki artystyczne” Krystyny Brzozowskiej-Eymar

W dniu 5 stycznia 2018 w sosnowieckiej Galerii MUZA odbył się wernisaż wystawy Krystyny Brzozowskiej – Eymar. Autorka zaprezentowała interesujące, kolorowane rysunki przedstawiające odwiedzane przez nią miejsca, będące swoistym zapisem wspomnień z jej licznych podróży. Utrwalono na nich drewnianą architekturę sakralną, dawną architekturę odwiedzanych wiosek i miast oraz górskie i równinne pejzaże. Szerzej o „Przystankach artystycznych” opowiada sama autorka na filmie

tekst: Krystyna Kozłowska, Zbigniew Zdzienicki; foto: Michał Kusiak

Dwudziestolecie Relacji w Muzie

W dniu 8 grudnia 2017 roku w Sali Widowiskowo – Koncertowej MUZA odbyła się uroczystość z okazji 20 lat działalności Grupy Plastycznej Relacje. W miejscu nieprzypdkowym, ponieważ Relacje funkcjonują jako sekcja Miejskiego Klubu im.Jana Kiepury w Sosnowcu prowadzona przez artystę plastyka Czesława Gałużnego. Wydarzeniu towarzyszyły wystawy prac członków Grupy w MUZIE i Klubie KOMIN Energetycznego Centrum Kultury.
Podczas uroczystości, wspólnie z Czesławem Gałużnym, przyjęliśmy gratulacje: Dyrektora MK im.Jana Kiepury Michała Górala i Klubowego Grafika Mirosławy Kucharskiej z którą Relacje systematycznie współpracują; reprezentującej Stowarzysznie Miłośników Fotografii w Sosnowcu Jadwigi Grzyb oraz fotografika Zbigniewa Podsiadło. Czesław Gałużny, dziękując za opiekę nad Grupą, wręczył Dyrektorowi Michałowi Góralowi własnoręcznie namalowany obraz przedstawiający sosnowiecki pejzaż. Następnie, na ekranie ukazała się seria slajdów z ważniejszych wydarzeń ostatnich 10-ciu lat funkcjonowania Relacji. Potem, członkowie Grupy przyjęli podziękowania i dyplomy. Całość wydarzenia uświetniła muzyka i śpiew w wykonaniu zespołu Ancora Imparo oraz Magdaleny Hrabia.
Relacje mają więc za sobą 20 lat artystycznego rozwoju jej członków, wspólnych promujących sztukę działań oraz gratulacje i życzenia mobilizujące do dalszej pracy.

Tekst: Zbigniew Zdzienicki, zdjęcia: Zdisław Biernaś, Teresa Solarz i autor tekstu.

Fim z tego wydarzenia można obejrzeć na: https://www.youtube.com/watch?v=yrG8McnHI7E

Relacje w Chrzanowie

W dniu 10 listopada 2017 wystawiliśmy swoje prace w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie. Była to wystawa szczgólna, bo w roku Jubileuszowym Dwudziestolecia Grupy Relacje, a także z uwagi na gościnność i zaangażowanie Gospodarzy. W ich imieniu współpracował z nami Kierownik Antoni Dobrowolski – zasłużony działacz kultury i poeta. Inicjatorem ekspozycji, czuwającym nad jej aranżacją, był opiekun artystyczny Grupy Relacje artysta plastyk Czesław Gałużny. Nieodzownej pomocy organizacyjnej udzieliła również i tym razem – Anna Rozenau.

Fotografie: MOKSiR Chrzanów, tekst: Zbigniew Zdzienicki

 

Katalog „20 Lat Grupy Plastycznej Relacje …”

Dwudziesty rok działalności Grupy Plastycznej Relacje został upamiętniony wystawami w Sławkowie, Chrzanowie i Sosnowcu oraz wydaniem katalogów: „Malarskie Relacje” przez MOKSiR w Chrzanowie i „20 Lat Grupy Plastycznej Relacje 1997-2017 twórczość i wspólne działania”. Wydawcą drugiego katalogu jest Miejski Klub im.Jana Kiepury w Sosnowcu  przy współudziale członków Grupy Relacje.

Katalog 20 Lat …

Plener w Bieszczadach

W dniach  15 – 24 lipca 2017 r. członkowie Grupy Relacje wraz z opiekunem artystycznym Czesławem Gałużnym przebywali na kolejnym, letnim plenerze malarskim. Tym razem naszą bazą było gospodarstwo agroturystyczne „Zielone Wzgórze” w Średniej Wsi między Leskiem i Polańczykiem.
Pobyt ten okazał się bardzo inspirujący. Malownicze okolice – podnóże lesistego pasma Działu, zaledwie 6 km od Jeziora Solińskiego meandrująca wśród wzgórz rzeka San, liczne przykłady tradycyjnej architektury, także drewnianej, jak i wspaniała przyroda zachęcały do spacerów i wypadów, które zaowocowały indywidualnymi poszukiwaniami twórczymi. Każdego dnia w dogodnych momentach, w dowolnej przestrzeni: ogrodzie , drewnianej altanie, w pokojach, na łące plastycy rozstawiali sztalugi albo rozkładali bloki rysunkowe i pracowali, sięgając po różne tematy,  stosując rozmaite narzędzia i techniki malarskie.
W trakcie Pleneru Czesław Gałużny był nie tylko pomocnym i dyspozycyjnym konsultantem i doradcą, także inspiratorem dyskusji na temat naszych prac w różnych fazach ich tworzenia, ale również inicjatorem zmierzenia się z tematem „Dom”, rozumianym jako tworzenie zamkniętej umownie konstrukcji budowanej przy zastosowaniu pociętych, krótkich gałęzi i kawałków sznurka.
Relacjonując pobyt na Plenerze nie można pominąć wyjazdów, które bardzo wzbogaciły naszą wiedzę o regionie, jego kulturze i potencjale, dawnych mieszkańcach, a także o niezwykłości  oraz  kolorystyce tamtejszego  pejzażu.
Gros uczestników odbyła wycieczkę busem najpierw do Myczkowców, aby zwiedzić Ogród Bibilijny przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Caritas oraz Park Miniatur Sakralnych, skupiający makiety najpiękniejszych cerkwi prawosławnych, greckokatolickich i kościołów katolickich Polski Południowo-Wschodniej, Słowacji i Ukrainy. Na trasie wycieczki znalazły się Lesko i Sanok, piękne miasta z licznymi zabytkami tego ostatniego, szczycącego się wspaniałymi zbiorami ikon, jak i bogatą kolekcją obrazów wielkiego malarza urodzonego w Sanoku Zdzisława Beksińskiego. Druga, mniej liczna grupa osób, odbyła dwie całodzienne wędrówki piesze pięknymi bieszczadzkimi Połoninami: najpierw Wetlińską, a później Caryńską. Grupa dotarła także nad wodną atrakcję Bieszczad – jezioro solińskie.
Plener zakończył mini-wernisaż, na którym plastycy zaprezentowali wszystkie prace powstałe na przestrzeni nieco ponad tygodnia. Ich wielość i różnorodność pozwalają pozytywnie podsumować Plener. Członkom Grupy Relacje dopisały inspiracja i twórcza energia,  a pomogły w tym piękno okolic Średniej Wsi i dalszych zakątków, sprzyjająca pogoda, jak i gościnność gospodarzy.

Tekst: Krystyna Brzozowska-Eymar. Fotografie: Krystyna Kozłowska.

Kawiorska Krystyna

„Słońce nad Sosnowcem” – Happening 2017

W dniu 20 maja 2017 Grupa Plastyczna Relacje pod kierunkiem artystycznego opiekuna, artysty plastyka Czesława Gałużnego oraz organizatorki akcji Anny Rozenau zrealizowała projekt „Słońce nad Sosnowcem”. Miejscem happeningu był Plac 100-Lecia. W sobotnie przedpołudnie znaleźli się tam: Grupa Relacje ze swym opiekunem, piosenkarz Łukasz Samburski, zespół wokalny Kiepurki z instruktorką Małgorzatą Orczyk oraz para taneczna Urszula Śliwka i Tomasz Stefański, a także Dyrektor MK im.Jana Kiepury Michał Góral, który happening otworzył. Wydarzeniu towarzyszyły obrazy członków Grupy Relacje wyświetlane na górującym nad placem telebimie. Śpiew, muzyka i taniec stworzyły radosny klimat, który odzwierciedlił się w kompozycji barwnych plam położonych na płótnach przez mieszkańców Sosnowca i plastykow Grupy Relacje.  Miłym akcentem i wróżnieniem było dla nas pojawienie się na happeningu Prezydenta Miasta Arkadiusza Chęcińskiego. Realizacja projektu stała się możliwa dzięki wsparciu finansowemu władz miasta Sosnowca oraz współpracy z Fundacją im.Jana Kiepury, Miejskim Klubem im.Jana Kiepury, Miejskim Zakładem Zasobów Lokalowych oraz Centrum Informacji Miejskiej funkcjonującym w naszym mieście. Filmową relację z wydarzenia można obejrzeć na YouTube wpisując: SOSNOWIEC – Jak zaskoczyli tym razem? lub klikając

tekst i fotografie: Zbigniew Zdzienicki

Z otwarcia wystawy Ewy Monety pt.”Od wiosny do jesieni”

Ewa wstąpiła do naszej Grupy w 2016 roku. Z zawodu jest nauczycielem plastyki. Zajmuje się tą dziedziną sztuki edukacyjnie,  a także jako formą artterapii dotyczącą dzieci. Na wystawie zaprezentowała realistyczne malarstwo, którego tematem stał się pejzaż, martwa natura i kwiaty. Obok obrazów pojawiła się także ceramika jej autorstwa. Opiekun artystyczny Grupy Relacje Czesław Gałużny, komentując wystawę Ewy, tak się wypowiedział: „… duchowość przebija się tutaj nie tylko poprzez prace, ale też  postawę otwartą na cuda tego świata.”
Wydarzenie miało miejsce 2-go czerwca 2017 roku w Galerii Sali Widowiskowo – Koncertowej „Muza” w Sosnowcu.

tekst i fotografie: Zbigniew Zdzienicki   9 czerwca 2017

Wernisaż wystawy Edwarda Trzaskalskiego

Cykl ekspozycji członków Grupy Relacje w roku 2017 w sosnowieckiej Galerii Muza rozpoczęła wystawa malarstwa Edwarda Trzaskalskiego zatytułowana „Mistrzowie moje inspiracje”. Jej wernisaż odbył się w dniu 9 stycznia. W imieniu Kierownictwa Miejskiego Klubu im.Jana Kiepury przywitała gości i złożyła gratulacje autorowi Iwona Tomczyk. Na temat twórczości Edwarda Trzaskalskiego, tak między innymi wypowiedział się artystyczny opiekun Grupy, artysta plastyk Czesław Galużny: „Ceniąc wartości mistrzów rosyjskiego mlarstwa pejzażowego XIX i XX w. oraz impresjonizmu, szuka własnej wypowiedzi malarskiej, bo istotą każdej twórczości jest świadomość pokonywanej drogi do spełnienia”. Wernisaż zgromadził licznych sympatyków malarstwa, a także samej osoby autora.

/tekst, zdjęcia i film: Zbigniew Zdzienicki/

 

 

Podsumowanie 2016

W dniu 16 grudnia 2016 w Miejskim Klubie im.Jana Kiepury w Sosnowcu – Energetycznym Centrum Kultury odbyło się podsumowanie działań artystycznych Grupy Plastycznej Relacje w roku 2016. Zgromadzonych przywitał w imieniu Kierownictwa Klubu Zbigniew Pietrzyk, natomiast gościem szczególnym był Zastępca Naczelnika WKiKS Urzędu Miejskiego w Sosnowcu Wojciech Skiba. Tym razem w podsumowaniu wzięła udział gościnnie Grupa Malarstwa UTW z Olkusza. Obie grupy zaprezentowały swoje prace malarskie, a ich artystyczni opiekunowie opowiedzieli o działanich grup w kończącym się roku. Instruktor plastyki Klaudia Zub-Piechowicz o grupie olkuskiej, a artysta plastyk Czesław Gałużny o działaniach Grupy Relacje.
Spotkanie wzbogaciły piosenki francuskich kompozytorów w wykonaniu Łukasza Samburskiego.

/tekst: Zbigniew Zdzienicki, zdjęcia : Michał Kusiak i autor tekstu/

Film Michała Kusiaka z Podsumowania 2016:

„Linie ratunkowe”- wystawa rysunków Małgorzaty Małkiewicz

 W dniu 2 grudnia 2016 w galerii sosnowieckiej Muzy odbył się wernisaż wystawy prac Małgorzaty Małkiewicz zatytułowanej „Linie ratunkowe”. Otwarcia ekspozycji dokonał Dyrektor Miejskiego Klubu im.Jana Kiepury Michał Góral, a komentarz do zaprezentowanych rysunków wygłosił artystyczny opiekun Grupy Relacje – artysta plastyk Czesław Gałużny. Wydarzenie zgromadziło licznych symatyków twórczości Małgorzaty Małkiewicz, która kolejny raz zaskoczyła nas oryginalnością i świeżością spojrzenia.

Zbigniew Zdzienicki

Film z wernisażu:

Pietrzak Małgorzata

kontakt z autorką: panimalgorzatapietrzak@gmail.com

Fotografie z Góry Zborów

Jesienny plener Grupy Plastycznej Relacje 22, 23 października 2016 w Podlesicach był sposobnością do szkicowania jurajskich pejzaży, rozmów o sztuce i planowanych działaniach Grupy. Stał się także okazją do wykonania serii fotografii na Górze Zborów w jej jesiennej szacie.

Autor tekstu i zdjęć: Zbigniew Zdzienicki

Otwarcie wystawy „Razem”

W dniu 9 wrzesnia 2016 w galerii Centrum Kultury w Olkuszu przy ul. Szpitalnej 32 odbyło się otwarcie wystawy Grupy Plastycznej Relacje pod tytułem „Razem”. Otwarcia ekspozycji dokonali : Dyrektor Centrum Grazyna Praszelik-Kocjan , aranżująca ekspozycję instruktor plastyki Klaudia Zub-Piechowicz oraz opiekun Grupy artysta plastyk Czesław Gałużny z udziałem reprezentującej Relacje Anny Rozenau. Na wystawie zgromadzono prace czlonków Grupy Relacje powstałe na tegorocznym wakacyjnym plenerze w Gorlicach wraz z innymi wcześniejszymi. Wystawa stala się przyczynkiem do zaaranżoanych w tym miejscu spotkań „Podróże w obszary sztuki”” w dniach 14 i 18 października 2016.
Prace wystawili: Bogus Aleksandra, Brzozowska Krystyna – Eymar, Jarema Aleksander, Kaleta Dominika, Kozłowska Krystyna, Sajdak – Lorenc Teresa, Maciejewska Anna, Małkiewicz Małgorzata, Moryś Halina, Nalepa Teresa, Orzeł Jerzy, Pijewska Alicja, Rozenau Anna, Skatuła Ewa, Trzaskalski Edward, Wiltosińska Irena, Zawadzka Elżbieta oraz Zdzienicki Zbigniew.
Wystawie i wspomnianemu plenerowi towarzyszył wiersz:

Razem

W kręgu
Szczęśliwym
Usiedliśmy
Razem
By światy
Obudzić
Pięknem
Niedościgłe

Czesław Gałużny

foto i tekst: Zbigniew Zdzienicki, 8 paźdz. 2016

Pijewska Alicja

Majowy happening

W wyniku trwającego od wielu już lat współdziałania Grupy Relacje z Fundacją im. Jana Kiepury w Sosnowcu zrodził się pomysł na projekt, który połączy historię naszego miasta w obszarze kultury z jego teraźniejszością, a jednocześnie wtopi się w jego miejską codzienność. Stąd w niedzielne popołudnie 15 maja 2016, przed salą widowiskowo – koncertową Muza pojawili się plastycy Grupy Relacje, śpiewająca i recytująca wiersze młodzież II LO im.Emilii Plater, wokalistka Wioletta Miłek z córką Martą, niezastąpiony jak się okazało, aktor Teatru Zagłębia Przemysław Kania, a także czuwający nad realizacją całości wydarzenia artysta plastyk Czesław Gałużny wraz z liderką projektu Anną Rozenau. Tak rozpoczął się happening pod nazwą „Sosnowiecki maj kwitnie sztuką”.
Na płótnach dużego formatu pojawiły się namalowane przez plastyków Grupy Relacje architektoniczne formy nawiązujące do wizualnej rzeczywistości naszego miasta. Zabrzmiały słowa przypominające postacie Jana Kiepury, Władysława Szpilmana, Konstantego Ćwierka i nnych sławnych sosnowiczan. Usłyszeliśmy wiersze Patrycji Góry, piosenki w wykonaniu Katarzyny Rebczyńskiej oraz Victorii Łaty przy akompaniamencie Dominika Kijewskiego. Wiolettę Miłek po jej występie nazwano „sosnowiecką Whitney Houston „. Zaciekawieni przechodnie nawiązywali rozmowy z uczestnikami projektu, niektórzy chwytali za pędzel i zostawiali na płótnach ślady swojego uczestnictwa w tym niecodziennym wydarzeniu.
Happening zaszczycili swoją obecnością Pani Naczelnik WKiKS Urzędu Miejskiego w Sosnowcu Aleksndra Marzyńska oraz Dyrektor MK im. Jana Kiepury Michał Góral, który zachęcił organizatorów do corocznego powtarzenia imprezy.

Tekst: Zbigniew Zdzienicki. Fotografie: Jan Filipek, Michał Kusiak oraz autor tekstu.

Poniżej dokumenty filmowe z happenungu:

!!!

Otwarcie wystawy Anny Rozenau

W dniu 6 maja 2016 odbył się kolejny wernisaż naszej koleżanki z Grupy Relacje w Galerii Muza w Sosnowcu. Tym razem prace malarskie i rysunki zaprezentowała Ania Rozenau. Otwarcie  wystawy zatytułowanej „Jestem” zgromadziło liczne  grono  gości, co  potwierdziło  zainteresowanie twórczością Ani oraz jej niezwykłą aktywość społeczną. Wystawę otworzyli Przewodniczący Rady Miasta Sosnowca Wilhelm Zych oraz   Dyrektor  Miejskiego  Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu Michał Góral. Komentarz do zaprezenowanej twórczości wygłosił artystyczny opiekun Grupy Relacje Czesław Gałużny. Spotkaniu towarzyszyła muzyka w wykonaniu pianisty i kompozytora Dariusza Szwedy.

/tekst i zdjęcia: Zbigniew Zdzienicki/

Wernisaż wystawy Aleksandry Bogus

Dnia 8 kwietnia 2016 odbyło się otwarcie wystawy malarstwa Oli Bogus zatytułowanej „W Centrum”. Miejscem prezentacji obrazów była Galeria Muza przy ul. Warszawskiej 2 w Sosnowcu. Wystawę otworzył Dyrektor Miejskiego Klubu im.Jana Kiepury Michał Góral. Następnie o wystawie i swojej twórczości opowiedziała Autorka. Komentarz do prezentowanych prac wygłosił artystyczny opiekun Grupy Relacje – Czesław Gałużny. Wystąpienia te utrwalono na filmie – https://www.youtube.com/watch?v=PU821wbfzCE  . Oprawa muzyczna wernisażu – Dariusz Szweda.

Tekst i film: Zbigniew Zdzienicki, zdjęcia: Edward Trzaskalski.

„Powroty”

W dniu 22 stycznia 2016 roku odbyło się kolejne artystyczne spotkanie w mieście, gdzie wielokrotnie wystawialiśmy swoje obrazy, gdzie mamy znajomych i przyjaciół ciekawych naszego malarskiego spojrzenia na świat, a często i na inspirującą architekturę Sławkowa.
Wernisaż wystawy uhonorowali swoją obecnością i wystąpieniami Burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk i Zarządca MOK Michał Kluczewski. Grupie Relacje dotrzymała cennego towarzystwa Pani Henryka Olszewska – Jarema Kierownik Działu Sztuki Współczesnej w Muzeum Śląskim, która udokumentowała fotografiami otwarcie wystawy. Grupę Relacje reprezntowała Ania Rozenau – współorganizatorka wydarzenia. Podczas wernisażu miało miejsce wystąpienie artystycznego opiekuna Grupy Czesława Gałużnego z wierszem napisanym na okoliczność „Powrotów”. Oto jego fragment:

„Nie bójmy się
Powrotów
Te same miejsca
Wypełnione nami
Są szczęśliwe
W przeźroczystości
Afirmacji
Codziennościach odświętnych
………………..”

Kierownictwo Muzeum, a inaczej Działu Kultury Dawnej MOK w Sławkowie, zadbało  o interesującą i miłą oprawę wydarzenia. Wystawiający, oprócz kwiatów, otrzymali pamiątkowe albumy związane ze Sławkowem, a Gospodarze wydania poświęcone Sosnowcowi. Zabrzmiała muzyka w wykonaniu Andrzeja Jasicy (gitara) i jego córki Katarzyny (flet), Wspomnieniami związanymi ze Sławkowem okraszonymi humorem podzielił się Wiceprezes Towarzystawa Miłośników Sławkowa Henryk Magaczewski. Rozmawiano także o dalszym współdziałaniu Grupy ze miastem Sławkowem, czyli kolejnych „powrotach” Relacji w to przyciągające artystów miejsce.
Po raz pierwszy w Sławkowie wystawili swoje prace współpracujący z Grupą Relacje artyści z Niemiec: Ilona Brombacher, Karin Waldmann oraz Martin Lehmann. Wzbogaciło to naszą ekspozycję oraz przypomniało o wcześniejszych spotkaniach i trwającej od 2012 roku przyjaźni.

Tekst: Anna Rozenau, Zbigniew Zdzienicki     Fotografie: Henryka Olszewska – Jarema

Sajdak-Lorenc Teresa

kontakt z autorką: teresa.lorenc@onet.pl

Na wernisażu Ireny Wiltosińskiej

W dniu 5 lutego 2016 w sosnowieckiej Galerii Muza odbyło się otwarcie wystawy malarstwa naszej koleżanki Ireny Wiltosińskiej. Wystawa ta zinaugurowała cykl wystaw członków Grupy Relacje w tej galerii. Tradycyjnie na początku zabrali głos Dyrektor M K im. Jana Kiepury Michał Góral, który zaszczyca swoją obecnością wszystkie nasze wernisaże, a następnie autorka wystawy i opiekun artystyczny Grupy Relacje – Czesław Gałużny. Tradycją naszych artystycznych spotkań jest element muzyczny. Tym razem był to występ młodej skrzypaczki Zuzanny Janczak.

Podsumowanie 2015

W dniu 4 grudnia 2015 podsumowaliśmy nasze całoroczne dokonania. Miejscem wydarzenia był nasz macierzysty Miejski Klub im.Jana Kiepury w Sosnowcu. Urząd Miejski w Sosnowcu reprezentowała Pani Naczelnik Wydziału Kultury i Komunikacji Społecznej Aleksandra Marzyńska, a Klub jego Dyrektor Michał Góral. Gościem, który wzbogacił spotkanie grą na fortepianie była studentka Akademii Muzycznej w Katowicach – Alicja Gutowska. Na ścianach klubowej auli i w holu zawisły nasze obrazy, a wspólne artystyczne działania zilustrowane slajdami przedstawił opiekun artystyczny Grupy – artysta plastyk Czesław Gałużny. Na działania te złożyły się opisane na tej stronie www:
– malowanie przed Muzą
– spotkanie z plastykami z Idar-Oberstein
– plener w Głuchołazach z realizacją projektu „Multiplikacja”
– wystawa „Pasja przez pokolenia” w Zawierciu
– wystawa „Portret zagłębiowski w twórczości Grupy Plastycznej Relacje” w Będzinie
– dwudniowy plener jesienny w Kiełkowicach
– wycieczka do Muzeum Śląskiego w Katowicach.
Wśród prezentowanych obrazów znalazły się prace wspomnianych wyżej artystów z Idar-Oberstein: Ilony Brombacher, Martina Lehmanna oraz Karin Waldmann.
Pani Naczelnik i Dyrektor Klubu serdecznie pogratulowali i podziękowali Grupie oraz jej opiekunowi Czesławowi Gałużnemu za realizację bogatego i ciekawego programu.

Tekst: Zbigniew Zdzienicki.  Fotografie: Teresa Solarz i Michał Kusiak.

Wycieczka do Muzeum Śląskiego

W dniu 21 listopada 2015 roku Grupa Plastyczna Relacje wraz z opiekunem artystycznym Czesławem Gałużnym zwiedziła Muzeum Sląskie w jego nowej siedzibie na terenach byłej Kopalni Węgla Kamiennego Katowice. Muzeum wpisało się w jej dawny kształt, przez pozostawienie niektórych charakterystycznych obiektów, a także ulokowanie części ekspozycji w salach pod powierzchnią ziemi, które doświetlono naturalnym światłem wpadającym poprzez widoczne z zewnątrz ogromne świetliki.

Naszym wspaniałym przewodnikiem była kierowniczka działu sztuki Pani Henryka Olszewska-Jarema. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od instalacji Leona Tarasewicza „Modry”. Jest to zbudowana z drewna ponad siedmiometrowa wieża znajdująca się w Holu Centralnym z wypływajacą spomiędzy desek błękitną – „modrą” farbą. To hołd artysty dla Śląska i jego mieszkańców oraz zachęta do nieustawania w dążeniu do czystego nieba nad Śląskiem. Nasz zachwyt wzbudziły dzieła polskich artystow z kolekcji malarstwa przełomu XX i XXI wieku liczącej ponad 250 obiektów oraz sztuki polskiej po 1945 roku. Nowości, to: wystawa „laboratorium przestrzeni teatralnych” z multimedialnymi wizualizacjami, galeria plastyki nieprofesjonalnej i sztuki naiwnej art brut. Wchodząc na wystawę ” Światło historii – Górny Śląsk na przestrzeni dziejów” należy przekroczyc dawną bramę Kopalni Katowice. Za nią otwiera się ogromna przestrzeń upamiętniająca historię tego regionu.

Zmęczeni, wypełnieni sztuką zasiedliśmy w muzealnej kawiarni, aby odpocząć i posilić się. Uznaliśmy, że obecne Muzeum Sląskie, gdzie nowoczesność pokłoniła się sztuce i historii zasługuje na kolejne odwiedziny.

tekst: Anna Rozenau, Zbigniew Zdzienicki
zdjęcia: Aleksander Jarema

„Portet Zagłębiowski … ” w Pałacu Mieroszewskich

W dniu 17 września 2015 w Muzeum Zagłębia w Będzinie – Pałac Mieroszewskich miało miejsce otwarcie wystawy zatytułowanej „Portret Zagłębiowski w twórczości Grupy Plastycznej Relacje”. Gości i autorów przywitała Dyrektor Muzeum Wioletta Mikuła, a komentarz do wystawy wygłosiła jej kuratorka Małgorzata Hałasik. Głos zabrali także podpisany niżej założyciel Grupy oraz jej artystyczny opiekun Czeslaw Gałużny, który wzbogacił swoje wystąpienie napisanymi z okazji wystawy poetyckimi miniaturami. Niezwykle miłym akcentem otwarcia był muzyczny występ skrzypcowego trio złożonego z absolwentek Podstawowej Szkoły Muzycznej w Będzinie im. Fryderyka Chopina oraz nauczycielki tej szkoły Magdaleny Wacławik.  Eksponowane na wystawie prace  Krystyny Brzozowskiej-Eymar,  Anny Rozenau  oraz   Marleny Skowierzak  zosały przekazane  Muzum  Zagłębia w Będzinie.

/Tekst: Zbigniew Zdzinicki, fotografie: Aleksandra Bogus i autor tekstu/

Filmową relację z wernisażu otwiera link: https://www.youtube.com/watch?v=i776RqMpMFM