• RELACJEW programie naszych działań znalazły się letnie plenery, na których realizujemy akcje artystyczne !

O nas, kontakt

Grupa Plastyczna RELACJE powstała w 1997 roku, a działa przy Miejskim Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu. Należących do niej ludzi połączyło zainteresowanie malarstwem i rysunkiem, owocując wspólnymi plenerami, uczestnictwem w konkursach plastycznych, realizacją artystycznych projektów oraz wystawami m.in. w Dąbrowie Górniczej, Olkuszu, Pilicy, Szymbarku, Sławkowie, Bielsku-Białej, Chorzowie i wielokrotnie w Sosnowcu. Opiekunem artystycznym Grupy jest artysta malarz Czesław Gałużny. Spotkania Grupy odbywają się trzy razy w miesiącu w MK im.Jana Kiepury przy ul.Będzińskiej 65. Kontakty: Przedstawiciel Grupy Relacje Jan Duda, tel. 692 174 466, email: jaduda@poczta.onet.pl. Opiekun artystyczny Grupy, artysta malarz Czesław Gałużny, tel. 603 585 243. Administrator strony internetowej Zbigniew Zdzienicki, e-mail: zbigniewzdzienicki@gmail.com.