W pracowni

Pracownia plastyczna w ECK im.Jana Kiepury, to wyjątkwowe miejsce spotkań Grupy Plastycznej Relacje. Trzydziestu Członków Grupy znajduje tu nie tylko wspaniałe warunki lokalowe, ale i organizacyjne, którymi zajmuje się z oddaniem Anna Rozenau – organizator, Elżbieta Pijewska – skarbnik, Zbigniew Zdzienicki – założyciel Grupy i jej kreator medialny. Opieką artystyczną zajmuje się artysta malarz Czesław Gałużny, który prowadzi zajęcia tematyczne w zakresie: analiza obrazów (korekty), doskonalenie warsztatu malarskiego, rysunek, zasady kompozycji, zagadnienia perspektywy, anatomia dla plastyków – portret, postać oraz wprowadza elementy wiedzy z historii sztuki. Opiekun artystyczny zwraca szczególną uwagę na indywidualny rozwój twórczy każdego uczestnika zajęć. Członkowie Grupy mają możliwość, by tworzyć w pracowni obrazy, rysunki pod wnikliwym okiem opiekuna. Powstają też z inspiracji artysty malarza Czesława Gałużnego akcje artystyczne, happeningi, programy plenerów malarskich Relacji, wystaw zbiorowych i indywidualnych członków Grupy.